statystyki

Inne

WWUK

wróć do działu: Inne »

WWUK (Wyprzedzający Wskaźnik Ufności Konsumenckiej) – wskaźnik tworzony przez GUS opisuje oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej. Wskaźnik WWUK obliczany jest jako średnia wartość ocen respondentów zmian sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju, trendów poziomu bezrobocia i oszczędzania pieniędzy w najbliższym roku.

WWUK może przyjmować wartości od -100 do +100. Jeżeli jego wartość jest dodatnia, oznacza to, że konsumenci nastawienia optymistycznie mają liczebną przewagę nad konsumentami nastawionymi pesymistycznie. Jeżeli wartość wskaźnika jest ujemna to oznacza, że liczba konsumentów nastawionych pesymistycznie jest większa od konsumentów z nastawieniem optymistycznym.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty