statystyki

Inne

Stopa redyskontowa

wróć do działu: Inne »

Stopa redyskontowa (redyskonto weksli) - jedna z podstawowych stóp NBP ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Stopa redyskontowa wyznacza cenę (oprocentowanie) po jakiej bank centralny udziela pożyczek bankom komercyjnym odkupując od nich weksle.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty