statystyki

Inne

Działka zabudowana

wróć do działu: Inne »

Działka zabudowana – w polskim ustawodawstwie pojęcia działki zabudowanej nie jest zdefiniowane. W potocznym znaczeniu termin „działka zabudowana” używany jest do określenia działki gruntu na której zlokalizowane są budynki lub budowle.

Termin ten utożsamiany jest z zabudowanymi i zurbanizowanymi nieruchomościami gruntowymi, a także z zabudowanymi gruntami rolnymi.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty