statystyki

Inne

Koniunktura

wróć do działu: Inne »

Koniunktura - w gospodarcza termin ten określa wszystkie zmiany aktywności gospodarczej, w wyniku których podstawowe wskaźniki ekonomiczne (PKB, PNB, sprzedaż detaliczna, wskaźnik bezrobocia, inflacja, wynagrodzenia, inwestycje, itp.) ulegają zmianom.

Inaczej mówiąc koniunktura jest to stan gospodarki mierzony wskaźnikami ekonomicznymi.

Koniunktura ukazuje cykliczność procesu gospodarowania zarówno w odniesieniu do stanu jak i dynamiki zjawisk i procesów gospodarczych.

Termin koniunktura może dotyczyć stanu gospodarki państwa jak również konkretnego rynku towarowego czy kapitałowego.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty