statystyki

Inne

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

wróć do działu: Inne »

Wskaźnik ogólnego zadłużenia (stopa zadłużenia, ang. debt-equity ratio, debt margin, DM) – przedstawia relację całkowitych zobowiązań wobec aktywów przedsiębiorstwa. Jest to jeden ze wskaźników opisujących sposób finansowania działalności przedsiębiorstwa.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia = Zobowiązania ogółem / Aktywa ogółem

Wielkość dźwigni finansowej wykorzystywanej przez firmę na znaczenie dla ewentualnych pożyczkodawców, opisuje ich ryzyko kredytowe.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty