statystyki

Inne

Komitet Agentów Rozliczeniowych

wróć do działu: Inne »

Komitet Agentów Rozliczeniowych (KAR) – instytucja działająca przy ZBP powołana na wniosek agentów rozliczeniowych.

KAR jest forum konsultacyjno – doradczym, działającym przy Związku Banków Polskich i zgodnie z jego statutem. Do głównych zadań KAR należy stworzenie i promowanie odpowiednich standardów przy obsłudze transakcji kartami płatniczymi i działania na rzecz rozwoju uczciwej konkurencji na rynku rozliczeń płatniczych. Instytucja ta zajmuje się także upowszechnianiem wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa transakcji przy użyciu kart płatniczych.

Komitet Agentów Rozliczeniowych

Prawo dla specjalisty