statystyki

Rachunkowość

Rzeczowe aktywa obrotowe

wróć do działu: Rachunkowość »

Rzeczowe aktywa obrotowe (ang. tangible current assets) - materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez przedsiębiorstwo produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji, półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty