Orbico D.O.O. to spółka zarejestrowana na podstawie prawa chorwackiego.

"Zgodnie z umową, po spełnieniu warunków zawieszających w niej zawartych, Orbico nabędzie udziały stanowiące 80% kapitału zakładowego Distribev w chwili realizacji sprzedaży. Po zrealizowaniu transakcji sprzedaży udziałów sprzedawanych Orbico będzie w posiadaniu 80% udziałów w Distribev, zaś spółka i Distribev Holding będą posiadać łącznie pozostałe 20% udziałów w Distribev" - czytamy w komunikacie.

Cena należna do zapłaty przez Orbico za udziały sprzedawane wynosi 96 mln zł. "Cena udziałów sprzedawanych może zostać podwyższona lub obniżona w zależności od poziomu zadłużenia netto i kapitału obrotowego netto Distribev w chwili realizacji transakcji sprzedaży udziałów sprzedawanych", zastrzeżono w materiale.

Zawarcie transakcji jest uwarunkowane spełnieniem następujących warunków zawieszających:

•Otrzymanie przez Orbico zezwolenia organów ochrony konkurencji w Polsce, Serbii i Macedonii;
• Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Distribev, które zostanie pokryte aportem w formie m.in. zorganizowanej części działalności spółki, tj. jej oddziału dystrybucji bezpośredniej;
• Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Distribev Holding, które zostanie pokryte aportem w formie m.in. udziałów w Distribev będących własnością spółki; oraz
• Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Distribev na warunkach określonych w umowie.

"Równocześnie z realizacją transakcji nabycia udziałów sprzedawanych przez Orbico spółka i Distribev zawrą siedmioletnią umowę dystrybucyjną, zgodnie z którą Distribev będzie pełnił rolę dystrybutora produktów spółki w kanale detalu tradycyjnego" - czytamy dalej.

Grupa Żywiec w 2014 roku sprzedała blisko 10,7 mln hektolitrów piwa warzonego w pięciu browarach, tj. w Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.