Budżet na 2021 r. zakłada, że dochody państwa w tym roku wyniosą 404,4 mld zł. Dochody podatkowe są prognozowane na poziomie 369,1 mld zł. Zaplanowano dochody z podatku od sprzedaży detalicznej w wysokości 1,5 mld zł oraz wpłatę 1,3 mld zł do budżetu państwa z zysku NBP.

Wydatki państwa mają sięgnąć 486,7 mld zł. Deficyt przewidziano w wysokości 82,3 mld zł. Według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID-19, m.in. poprzez inwestycje. Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ma być na poziomie ok. 6 proc. PKB, a dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (zgodnie z definicją UE) na poziomie 64,1 proc. PKB.

Według założeń resortu finansów PKB w ujęciu realnym wzrośnie w tym roku o 4 proc., średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniesie 1,8 proc., wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń ma sięgnąć 2,6 proc., a wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, wyniesie 6,3 proc.

Reklama

Sejm uchwalił budżet 17 grudnia ub.r., a prace nad poprawkami Senatu zakończył w środę 20 stycznia br. Posłowie zgodzili się, by ustawę budżetową uzupełnić m.in. o zapis, którego konsekwencją będzie przesunięcie 60 mln zł na realizację programu "Senior plus". Inna senacka poprawka, która uzyskała poparcie Sejmu przewiduje, że 39 mln zł trafi na remonty śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W czwartek ustawę budżetową podpisał prezydent Andrzej Duda.