"Na koniec października 2020 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 115,5 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych" - napisano. Zgodnie z danymi MF na koniec września resort finansów miał na rachunkach budżetowych 123 mld zł, a na koniec sierpnia 127,1 mld.

"W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec października 2020 r. zgromadzono środki w wysokości 67,0 mld zł, z tym: w depozytach terminowych 40,5 mld zł oraz w depozytach typu ON 26,5 mld zł" - czytamy.

Ministerstwo podało, że na koniec zeszłego miesiąca poziom krajowego długu rynkowego wyniósł 738,3 mld zł, wobec 646,0 mld zł na koniec 2019 r.

"Na koniec października 2020 r. średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,31 roku (4,53 roku na koniec 2019 r.), a długu ogółem wyniosła 4,71 roku (4,97 roku na koniec 2019 r.)" - napisano.

Zgodnie z informacją, do wykupu w 2020 r. (według stanu na 31 października 2020 r.) pozostaje dług o wartości nominalnej 7,8 mld zł. Wskazano na obligacje detaliczne o wartości 2,9 mld zł oraz obligacje i kredyty na rynkach zagranicznych - 4,9 mld zł.