W listopadzie resort podał, prezentując szacunkowe dane, że w budżecie państwa na koniec października br. odnotowano 12,07 mld zł deficytu. Miesiąc wcześniej deficyt wynosił 13,75 mld zł.

Resort podał w "Sprawozdaniu operatywnym z wykonania budżetu państwa za styczeń-październik 2020 roku", że według finalnych danych dochody w okresie styczeń-październik wyniosły 343,97 mld zł, tj. 79 proc. planu. Z kolei wydatki sięgnęły 356,04 mld zł, tj. 81,8 proc. planu.

W okresie dziesięciu miesięcy br. dochody z podatku od towarów i usług (VAT) wyniosły 150,02 mld zł, co stanowi 76,3 proc. rocznego planu (sprzed nowelizacji tegorocznego budżetu).

Podatek akcyzowy przyniósł 58,39 mld zł dochodów (tj. 77,8 proc. planu).

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) sięgnęły 51,33 mld zł (tj. 77,1 proc. planu), a od osób prawnych (CIT) - 34,07 mld zł (tj. 81,1 proc. planu).

Podatek od wydobycia niektórych kopalin przyniósł w tym okresie 1,31 mld zł dochodów (tj. 77,2 proc. planu), a podatek od niektórych instytucji finansowych - 4 mld zł (tj. 82 proc. planu).

Dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach i wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa wyniosły łącznie 439,14 mln zł (tj. 33,8 proc. planu).