Dzięki platformie łatwiej będzie też skorygować swoje rozliczenia in minus, czyli obniżyć podstawę opodatkowania. Ponadto nie trzeba będzie przesyłać na żądanie fiskusa jednolitego pliku kontrolnego JPK_FA, bo faktury ustandaryzowane będą dostępne dla skarbówki. Nie będzie również obowiązku ich archiwizowania.
Tak wynika z opublikowanego w piątek projektu nowelizacji ustawy o VAT i innych ustaw. Założenie jest takie, aby Krajowy System e-Faktur ruszył już od 1 października 2021 r.
Zdaniem Ministerstwa Finansów zmiany nie tylko pozwolą na dalsze uszczelnianie luki w VAT, ale też uproszczą kontrolę rozliczeń przedsiębiorców, na czym skorzysta zarówno fiskus, jak i sami podatnicy.
W pierwszej fazie korzystanie z systemu będzie dobrowolne, ale docelowo od 2023 r. stanie się obowiązkowe.
Ministerstwo Finansów zakłada, że już w 2021 r. na wystawianie i przesyłanie faktur ustandaryzowanych może zdecydować się co dziesiąty podatnik VAT. Mniej optymistycznie wypowiadają się eksperci (patrz ramka).

Kolejny rodzaj faktur

Faktury wystawiane i przesyłane za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) mają funkcjonować w obrocie gospodarczym niezależnie od faktur papierowych i elektronicznych.
Przedsiębiorca, który zdecyduje się na to nowe rozwiązanie i uwierzytelni się w KSeF, będzie wystawiał fakturę ustandaryzowaną w swoim systemie finansowo-księgowym, a następnie prześle ją na ministerialną platformę.
System będzie przydzielał fakturom numery identyfikujące i weryfikował ich zgodność z aktualnym wzorem.
Treść całego artykułu przeczytasz w Magazynie Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP.