"Na koniec lutego rezerwa płynnych środków złotowych i walutowych na rachunkach budżetowych wyniosła ok. 115 mld zł. Stopień sfinansowania tegorocznych potrzeb pożyczkowych wynosi ok. 53%" - napisał Skuza w komentarzu do planu podaży skarbowych papierów wartościowych w marcu 2021 r.

Ministerstwo Finansów podało dziś, że zaoferuje na jedynym przetargu w marcu 2021 r. obligacje skarbowe o wartości 3-6 mld zł. Planowany jest także przetarg zamiany obligacji.

"W styczniu zadłużenie w skarbowych papierach wartościowych na rynku krajowym wzrosło o 7,6 mld zł. Zaangażowanie inwestorów zagranicznych wzrosło o 5,5 mld zł, a banków krajowych o 2 mld zł, przy niemal niezmienionym zaangażowaniu krajowych inwestorów pozabankowych" - podał też wiceminister.