"Kwietniową ofertę oszczędnościowych obligacji skarbowych pozostawiliśmy na niezmienionym poziomie. Inwestorzy indywidualni mogą uzyskać oprocentowanie w wysokości od 0,50% do 1,70% w pierwszym roku oszczędzania dla standardowej oferty oraz 1,50% i 2,00% w przypadku obligacji rodzinnych. Klienci mają szeroki wybór instrumentów o prostej i zrozumiałej konstrukcji. W standardowej ofercie dostępne są obligacje o terminie zapadalności od 3 miesięcy do 10 lat, o oprocentowaniu stałym, zmiennym lub indeksowanym do inflacji. Beneficjentom programu 'Rodzina 500+' oferujemy dodatkowo instrumenty 6- i 12-letnie z oprocentowaniem indeksowanym do inflacji. Wszystkie rodzaje obligacji detalicznych można kupić bezpiecznie przez internet w serwisie www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, bez potrzeby wychodzenia z domu" - powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza, cytowany w komunikacie.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 0,50% w skali roku, a 2-letnich 1,00%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 1,10% dla 3-latek, 1,30% dla 4-latek oraz 1,70% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu "Rodzina 500+" oprocentowane są odpowiednio 1,50% i 2,00% w pierwszym roku oszczędzania.

Oprocentowanie obligacji 3-letnich wyliczane jest co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej WIBOR6M. W przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży - utrzymanej na poziomie 0,75%. Ten sam mechanizm zmiany oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak wyższa jest wysokość marży, która wynosi 1%, podano również.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych, ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,25% dla obligacji 6-letnich oraz 1,50% dla 12-letnich.

MF sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje o wartości 907 mln zł

Ministerstwo Finansów sprzedało w ramach sprzedaży dodatkowej obligacje pięciu serii, o łącznej wartości 907 mln zł, podał resort.

Inwestorzy kupili obligacje serii PS1026 o wartości 281 mln zł, serii DS1030 o wartości 626 mln zł.

Na dzisiejszym przetargu głównym Ministerstwo Finansów sprzedało na dzisiejszym przetargu głównym obligacje pięciu serii zapadające odpowiednio w latach 2023-2031 o łącznej wartości 5 999,862 mln zł wobec oferty wynoszącej 4 000 - 6 000 mln zł, podał resort. Popyt wyniósł łącznie 11 841,057 mln zł.