Raport nie zawiera uzasadnienia dla prognoz.

Poniżej wybrane prognozy wskaźników fiskalnych dla Polski wg MFW (dane w proc. PKB).

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Saldo gg -4,2 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9
Saldo pierwotne gg -3,1 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9
Saldo gg skorygowane o cykl -3,7 -2,3 -2,3 -2,1 -2,0 -1,9
Dług gg brutto 55,5 53,3 52,1 51,3 50,6 50,1
Dług gg netto 43,4 41,1 40,0 39,2 38,5 37,9

(PAP Biznes)