Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w sierpniu ceny rdr wzrosły o 2,9 proc., a mdm spadły o 0,1 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za sierpień i lipiec 2020 r.:

waga sierpień sierpień lipiec lipiec
rdr mdm rdr mdm
INFLACJA OGÓŁEM 100 2,9 -0,1 3,0 -0,2
Inflacja towarów 1,5 -0,3 7,3 -0,5
Inflacja usług 6,6 0,2 1,5 0,6
Żywność i napoje bezalkoholowe 25,24 3,0 -1,1 3,9 -1,4
Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,25 4,8 0,0 4,7 0,2
Odzież i obuwie 4,94 -1,9 -1,5 -1,9 -2,3
Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 18,44 7,2 0,3 7,2 0,1
Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego 5,8 0,9 -0,3 1,2 0,4
Zdrowie 5,29 5,4 0,2 5,3 0,2
Transport 9,89 -7,1 1,9 -8,5 1,1
Łączność 4,54 3,4 0,2 4,1 0,6
Rekreacja i kultura 6,62 2,2 -0,4 2,4 0,4
Edukacja 1,15 5,8 0,1 5,7 0,2
Restauracja i hotele 6,12 5,7 0,2 6,0 0,5
Inne towary i usługi 5,72 4,4 0,0 4,2 0,6