Konsensus rynkowy przewidywał wzrost na poziomie 4,2% r/r w 2019 r. 

W 2019 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 3,8% wobec wzrostu o 5,3% w 2018 r. Spożycie ogółem w ub.r. wzrosło o 4%, w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3,9% (w 2018 r. wzrost odpowiednio: 4,1% i 4,3%), podał też Urząd.

Akumulacja brutto zwiększyła się realnie o 3% w 2019 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 7,8% (wobec wzrostu odpowiednio o 10,1% oraz o 8,9% rok wcześniej). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej w ub.r. wyniosła 18,8% wobec 18,2% w 2018 r. 

Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +3,6 pkt proc. w 2019 r. wobec +5,1 pkt w 2018 r., podał też Urząd. Wpływ spożycia ogółem wyniósł +3 pkt proc. (wobec +3,1 pkt rok wcześniej), a wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych sięgnął +2,2 pkt proc. (wobec +2,5 pkt rok wcześniej). Z kolei wpływ nakładów brutto na środki trwałe wyniósł w ub.r. +1,4 pkt proc. (wobec +1,6 pkt rok wcześniej), a salda obrotów z zagranicą wyniosło +0,4 pkt proc. (wobec 0 pkt rok wcześniej).

Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2019 r. wzrosła o 4% r/r wobec wzrostu o 5,1% w 2018 r., podał także GUS. Wartość dodana brutto w przemyśle wzrosła o 4,2% w ub.r. (wobec wzrostu o 4,6% w 2018 r.), wartość dodana brutto w budownictwie wzrosła o 2,8% w ub.r. (wobec wzrostu o 12,2% w 2018 r.). W handlu i naprawach wskaźnik ten wzrósł o 4,7% (wobec wzrostu o 4,6% w 2018 r.).

>>> Czytaj też:  Czeka nas sto lat samotności. 500+ nie odwróciło trendu