Fitch przypomina, że w II kw. 2020 r. PKB Polski spadło o 8,9% kw/kw (w ujęciu wyrównanym sezonowo) i wskazuje, że spodziewa się powrotu do wzrostu w III kw. br., ze względu na poluzowanie obostrzeń związanych z pandemią oraz odbicie aktywności gospodarczej.

"Ryzyka wiążą się głównie z potencjalnym wdrożeniem nowego lockdownu, jeśli liczba przypadków koronawirusa ponownie gwałtownie wzrośnie. Większość rządowych rozwiązań, opierających się na wsparciu płac, kończy się we wrześniu, co może sprawić, że stopa bezrobocia […] wzrośnie przynajmniej tymczasowo" - czytamy w raporcie "Global Economic Outlook. September 2020".

"Oczekujemy silnego wzrostu inwestycji - szczególnie w sektorze publicznym - od IV kw. 2020 r. i w 2021 r., dzięki zarówno efektowi bazy, jak i zwiększonej absorpcji środków unijnych" - czytamy dalej.

Fitch prognozuje, że wydatki konsumenckie zmniejszą się w tym roku w Polsce o 5%, po czym wzrosną o 5,8% w 2021 r. i o 3,6% w 2022 r. Jednocześnie oczekuje spadku inwestycji o 4% w tym roku, a następnie wzrostów - o 5,8% w 2021 r. i o 2,9% w 2022 r.

Według prognoz agencji, inflacja CPI na koniec tego roku wyniesie 2,8% r/r, a następnie 1,4% na koniec 2021 r. i 3,5% na koniec 2022 r.

"Fitch oczekuje rozpoczęcia normalizacji stóp procentowych dopiero w 2021 r., do 0,3% oraz do 0,5% na koniec 2022 r." - czytamy dalej w raporcie.

Prognoza dla świata

Fitch Ratings prognozuje spadek globalnego PKB o 4,4% w 2020 r., a następnie wzrost o 5,2% r/r w 2021 r. i o 3,6% w 2022 r., podał agencja w raporcie "Global Economic Outlook. September 2020".

"Fitch obecnie oczekuje spadku światowego PKB o 4,4% w 2020 r. Byłaby to dwa razy więcej niż podczas wielkiej recesji w 2009 r., ale mniej niż 4,6% oczekiwane przez nas w czerwcu. Stanowi to pierwszą rewizję w górę naszej globalnej prognozy na 2020 r. w tym roku" - czytamy w raporcie.

Agencja spodziewa się obecnie spadku PKB USA w tym roku o 4,6%, tj. o 1 pkt proc. mniej niż prognozowała w czerwcu.

W przypadku Chin agencja spodziewa się wzrostu PKB o 2,7% w tym roku wobec 1,2% prognozowanych w czerwcu.

Fitch prognozuje obecnie, że gospodarka strefy euro skurczy się o 9% w tym roku wobec wcześniejszej prognozy mówiącej o spadku o 8%.

Według Fitcha, gospodarka Niemiec skurczy się w tym roku o 6,3%.