Konsensus rynkowy wynosił 1,5% spadku w ujęciu kwartalnym (wyrównanym sezonowo).

W ujęciu rocznym, PKB (niewyrównany sezonowo) spadł o 3,3% w I kw. 2021 r. Konsensus rynkowy wynosił 3,6% spadku w tym ujęciu.