Na posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego (ciała doradczego dla przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego, którym jest premier Gliński) doszło do nagłej zmiany na stanowisku jej współprzewodniczącego z ramienia organizacji pozarządowych. Został nim Szymon Dziubicki, do niedawna dyrektor departamentu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a wcześniej zasiadający w spółkach Skarbu Państwa. Przedstawiciele trzeciego sektora nie kryją zaskoczenia, że ich głosem w radzie jest osoba z takim CV.
Przypomnijmy: RDPP jest ciałem instytucjonalizującym zasadę dialogu obywatelskiego oraz współpracę między administracją publiczną a NGO. Składa się z trzech części: strony rządowej, samorządowej i pozarządowej. Kieruje nią dwóch współprzewodniczących, przedstawiciel administracji rządowej i lokalnej oraz reprezentant trzeciego sektora wybrany przez członków rady będących przedstawicielami organizacji. Pierwszym jest Piotr Mazurek, drugim od kilku dni wspomniany Szymon Dziubicki.
Wybór nowego współprzewodniczącego był konieczny po tym, jak zajmujący to stanowisko Łukasz Samborski nagle zrezygnował. Nagle - oznacza to na kilka godzin przed planowanym posiedzeniem rady.