W skład ewidencji gruntów i budynków wchodzą komputerowe bazy danych ewidencyjnych oraz operaty ewidencyjne, na podstawie których, dla poszczególnych obrębów, tworzone są:

  • rejestry gruntów
  • rejestry budynków
  • rejestry lokali
  • kartoteki budynków
  • kartoteki lokali
  • mapy ewidencyjne

Ewidencję gruntów i budynków prowadzą starostowie lub prezydenci miast na prawach powiatu.

Zobacz też: