Tesgas SA
Forma prawna spółka akcyjna
Lokalizacja ul. Batorowska 9, 62-070 Dopiewo. Dąbrowa k/poznania
Numer KRS
Prezes Włodzimierz Kocik
Branża Budownictwo
Produkty Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
Giełda TESGAS
ISIN Szablon:ISIN
Symbol akcji TSG
Strona internetowa

Tesgas S.A. jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej, w skład której wchodzą: Segus sp. z o.o. oraz Stal Warsztat sp. z o.o. Grupa zajmuje się działalnością na rynku usług eksploatacji stacji redukcyjno-pomiarowych i sieci gazowych oraz specjalistycznych usług budowlanych w zakresie wykonawstwa obiektów gazowych. Tesgas świadczy usługi na terenie województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego.

Usługi Tesgasu to:

  • Wykonawstwo: kompleksowa realizacja inwestycji związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego, budowa i remonty sieci gazowych wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia, budowa i remonty stacji i kotłowni gazowych, budowa i remonty obiektów związanych z wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej, budowa stacji gazu (LNG, LPG, CNG), budowa systemów mikrokogeneracji, wytwarzanie zbiorników ciśnieniowych, próby ciśnieniowe.
  • Eksploatacja: eksploatacja stacji gazowych średniego i wysokiego ciśnienia, eksploatacja gazociągów średniego i wysokiego ciśnienia, eksploatacja innych obiektów gazowych (np. instalacje LNG, kotłownie gazowe, przemysłowe instalacje gazowe, itp.), usuwanie awarii obiektów gazowych przez 24h na dobę.
  • Pozostała działalność obejmuje głównie dystrybucję środka nawaniającego gaz ziemny – THT (czterowodorotiofen).

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych akcje Tesgas notowane są od lipca 2010 roku.