Ponieważ rozliczanie transakcji na rynku akcji GPW trwa 3 dni robocze, aby zachować prawo do dywidendy, powinno się posiadać akcje na zakończenie dnia, 3 sesje giełdowe wcześniej.

Po ustaleniu prawa do dywidendy, na następnej sesji kurs akcji na giełdzie oznaczony zostaje symbolem ”bd” – bez dywidendy, kurs odniesienia zaś (z sesji poprzedniej) zostaje skorygowany o wielkość dywidendy.

Zobacz też: