Inaczej mówiąc cykl koniunkturalny to występujące naprzemiennie okresy przyspieszenia (faza rozkwitu) i spowolnienia (faza recesji) tempa wzrostu gospodarczego.

Wskaźniki, które najczęściej służą do określenia stanu gospodarki są:

  • PKB,
  • zatrudnienie,
  • wielkość eksportu i importu, itp.

Rozróżnia się cztery fazy cyklu koniunkturalnego:

  • Faza ożywienia – w tej fazie dynamicznie rosną inwestycje, spożycie oraz PKB, a jednocześnie odnotowuje się wyraźny spadek bezrobocie.
  • Faza rozkwitu - inwestycje, spożycie i PKB nadal szybko rosną, a spadek bezrobocie jest bardzo gwałtowny. Obserwuje się wzrostu inflacji i deficytu handlowego.
  • Faza spowolnienia - obniża się tempo wzrostu inwestycji, spożycia i PKB, natomiast spadek bezrobocia zostaje wyhamowany.
  • Faza recesji - inwestycje, spożycie i PKB spadają, natomiast bezrobocie rośnie.

Zobacz też: