Tasuki.jpg

Tasuki - są to formacje kontynuacji wskazujące, że dotychczasowy trend się utrzyma. Tasuki są stosunkowo rzadkimi formacjami, a ich nazwa odnosi się do luk kształtujących się podczas wzrostów lub spadków.

Zobacz też: