Uznaje się, że: 1 BOE = 5,8 mln BTU lub 1 BOE = 5,8 MCF

Zobacz też: