Wskaźnik TED spread powstał w Stanach Zjednoczonych i przedstawia różnicę pomiędzy rentownością 3-miesięcznych bonów skarbowych i notowania 3-miesięcznych depozytów dolarowych na rynku międzybankowym. Bony skarbowe w Stanach Zjednoczonych uznawane są za wolne od ryzyka a depozyty międzybankowe LIBOR obrazują ryzyko kredytowe banków komercyjnych, różnica między nimi obrazuje więc ryzyko niewypłacalności kredytów międzybankowych. Im większa jest wartość wskaźnika TED spread, tym mniejsze jest zaufanie do wypłacalności banków, żądają one większej premii od udzielanych kredytów, zwiększa się ryzyko zagrożenia płynności na rynku międzybankowym.

Nazwa TED spread jest akronimem T-Bill i ED – symbole bonów skarbowych i eurodolara.