Jest to liczba zgromadzonych jednostek uczestnictwa zgromadzonych na rachunku ubezpieczonego, pomnożona przez ich aktualną wartość. W zależności od umowy, w przypadku rozwiązania umowy pobierana może być opłata likwidacyjna.

Zobacz też: