Quercus TFI SA
Forma prawna spółka akcyjna
Lokalizacja ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
Numer KRS
Prezes Sebastian Bolesław Buczek
Branża Rynek kapitałowy
Produkty działalność maklerska i zarządzanie funduszami
Giełda QUERCUS
ISIN Szablon:ISIN
Symbol akcji QRS
Strona internetowa

Quercus TFI SA to towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zostało założone w sierpniu 2007 roku. W lutym 2008 roku Quercus TFI S.A. otrzymało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Oferta Quercus TFI skierowana jest głównie do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Obecnie w ofercie funduszu znajdują się:

  • QUERCUS Stabilny – środki lokowane są zarówno w akcje (od 0 do 50% aktywów), jak i instrumenty dłużne (od 0 do 100%), zarówno skarbowe, jak i nieskarbowe,
  • QUERCUS Selektywny - elastyczne lokowanie środków zarówno w akcje (od 0 do 100% aktywów), jak i instrumenty dłużne,
  • QUERCUS Agresywny – lokuje środki głównie w akcje spółek notowanych na GPW w Warszawie, spółek przeprowadzających emisje pre-IPO, spółek notowanych na NewConnect, spółek notowanych na rynkach zagranicznych,
  • QUERCUS Ochrony Kapitału – środki lokowane są głównie w instrumenty dłużne,
  • QUERCUS Turcja - środki lokowane są głównie w akcje spółek notowanych na Istanbul Stock Exchange w Turcji (ISE),
  • QUERCUS Rosja - lokuje środki głównie w akcje (lub ADR-y, GDR-y) spółek działających na terenie Federacji Rosyjskiej,
  • QUERCUS Gold – główne inwestycje to instrumenty pochodne na złoto, ale część aktywów jest inwestowana w instrumenty dłużne,
  • QUERCUS typu lev,
  • QUERCUS typu short,
  • QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ.

Fundusze QUERCUS oferowane są przez wiodące instytucje finansowe, działające w segmencie private banking.

W marcu 2011 roku akcje Quercus TFI S.A. zadebiutowały na rynku głównym GPW w Warszawie.