W dniu wolności podatkowej zarobki obywateli zrównują się z podatkami płaconymi w danym roku. Od tego dnia podatnicy teoretycznie zaczynają pracować na siebie. Im później w roku przypada dzień wolności podatkowej, tym wyższe są realne podatki w danym państwie.

W uproszczeniu datę dnia wolności podatkowej obliczyć można wyznaczając udział wydatków publicznych w PKB a następnie odnieść tą wartość do dni pracujących.