Przeniesienie ryzyka kredytowego następuje w wyniku umowy, w której w przypadku zaistnienia uzgodnionego zdarzenia kredytowego, jedna strona transakcji zobowiązuje się (w zamian za uzgodnione wynagrodzenie) spłacić drugiej stronie transakcji należności innego dłużnika. W ten sposób zagrożenie (ryzyko), że dług nie będzie spłacony zostaje przeniesione.

Zobacz też: