Instytucją nadzorującą rynek kapitałowy w Polsce jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Zobacz też: