Wierzytelność mogą być zarówno pieniężne jak i niepieniężne, zależnie od rodzaju działalności. Przykładowe wierzytelności wynikające z charakteru działalności to np. wierzytelność bankowa lub wierzytelność ubezpieczeniowa.

Przepisy dotyczące wierzytelności reguluje Kodeks Cywilny w trzeciej księdze – Zobowiązania.

Zobacz też: