Zaletą umowy floor jest to, że za jednorazową opłatę poniesioną przy zawarciu umowy nabywca flooru ma gwarancję, że odsetki od jego depozytu nie spadną poniżej określonej wielkości.