Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę ustawy z 29 października 2021 r. zwanej "Polskim Ładem", dotyczącej zmian w podatkach, mających na celu stworzenie bardziej sprawiedliwego systemu fiskalnego.

Podczas prac nad projektem "Polskiego Ładu" nie przeprowadzono wielu koniecznych analiz

Jak wynika z ustaleń NIK ustawa wprowadziła chaos w systemie podatkowym oraz wywołała niepokój wśród podatników. "Wprowadzone zmiany w największym stopniu dotyczyły podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, tj. ponad 25 mln osób" - zaznaczyła Izba.

Reklama

Według NIK podczas prac nad projektem "Polskiego Ładu" nie przeprowadzono wielu koniecznych analiz dotyczących niektórych zasad obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

NIK negatywnie oceniła sposób wdrażania zmian podatkowych przewidzianych w "Polskim Ładzie", wskazując, że "wybrane zmiany systemowe wprowadzono nierzetelnie oraz nieskutecznie". Podkreślono, że podatnikom nie zapewniono też odpowiedniego czasu na przygotowanie się do nowych przepisów.

Izba zauważyła, że projekt ustawy przewidywał nowelizację 22 ustaw i liczył wraz z uzasadnieniem 500 stron, ale mimo wysokiego stopnia skomplikowania i rozległości wprowadzanych zmian ustawa weszła w życie po 38 dniach od ogłoszenia. Według NIK powinna mieć dłuższe vacatio legis.