Powstaje specjalna witryna internetowa opowiadająca, jak się pracuje w Polsce i adresowana do naukowców z zagranicy.

Grażyna Żebrowska: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która działa na rzecz umiędzynarodowienia uczelni i placówek naukowych, zintensyfikowała kampanię Research in Poland skierowaną do zagranicznych naukowców i doktorantów. Przygotowaliśmy nową stronę internetową w języku angielskim, która stanowi kluczowe narzędzie naszej kampanii. Pokaże ona bogate zaplecze Polski w postaci kapitału ludzkiego – naukowców prowadzących badania na najwyższym poziomie oraz infrastrukturę badawczą, która spełnia światowe standardy. Wyjaśni ona organizację sytemu szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce oraz wskaże możliwości organizacji pobytu w naszym kraju. Wyposaży zainteresowanych karierą naukową w Polsce w narzędzia w postaci wyszukiwarek pracy, projektów, grantów czy wydarzeń naukowych. Strona będzie również promować dokonania polskiej nauki i naukowców przez na bieżąco aktualizowane success story. Zaprosiliśmy do współpracy bratnie agencje – Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej. A w dalszej kolejności zaprosimy również uczelnie i instytuty badawcze, a także stypendystów naszych programów stypendialnych. Zachęcamy do przesyłania wiadomości o wydarzeniach naukowych i informacji, które mogą być istotne dla zagranicznych naukowców.

Czyli witryna ma być jednym okienkiem dla zainteresowanych podjęciem pracy naukowej w Polsce. A kiedy ruszy?

G.Ż.: 14 lipca. Jest już przygotowana.

Reklama

Czy Polska jest dziś atrakcyjnym miejscem pracy dla zagranicznych naukowców?

Maciej Żylicz: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej od lat sprowadza z zagranicy osoby, które robią tu doktoraty, są na stażach naukowych, są liderami zespołów. Zadaliśmy im to pytanie. Większość odpowiedziała, że tak, ale że Polska jest niedoszacowana. Przyjeżdżający nie spodziewali się, że da się tutaj żyć, ale też nie spodziewali się, że są zespoły naukowe na najwyższym poziomie. A już zupełną niespodzianką jest dostęp do wyrafinowanej aparatury naukowej. Badania prowadzone przez Polaków pracujących na zagranicznych uczelniach pokazują, że poziom wiedzy absolwentów naszych uczelni jest wysoki i nie mamy się czego wstydzić.

Czytaj cały tekst w weekendowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej i na e-DGP