Z ustaleń naukowców wynika, iż częstsi gracze wykazywali większą aktywność. Co więcej, odnotowano u nich wyższy poziom tlenu we krwi w czołowych obszarach mózgu (związanych z „bardziej wymagającymi poznawczo zadaniami”). Z kolei mniejsza aktywność dotyczyła obszarów związanych ze wzrokiem.

Bader Chaarani adiunkt psychiatrii na Uniwersytecie w Vermont uważa, że nie można jeszcze stwierdzić, iż „regularne granie zwiększa funkcję neuropoznawczą”. Ekspert dodaje jednak, iż wnioski, które przyniosła analiza to „zachęcające odkrycie”, ale te kwestie „nadal potrzebują badań”.

Poprzednie badania łączył głównie gry wideo z agresywnymi zachowaniami – przypomina Bloomberg. „Liczne badanie powiązały gry wideo z zachowaniem i problemami ze zdrowiem psychicznym" - podkreśla Nora Volkow, dyrektor Narodowego Instytutu ds. Narkomanii. Volkow zaznacza, że analiza wskazuje na występowanie korzyści w przypadku gier wideo, które są "warte dalszych badań".

Reklama

W przypadku wytycznych Amerykańskiego Stowarzyszenia Pediatrii zaleca się, by czas przeznaczony na granie nie przekraczał dwóch godzin dziennie. Agencja podkreśla, że Chiny wprowadziły rygorystyczne ograniczenia dla nieletnich. W Państwie Środka osoby poniżej 18. roku życia mogą grać tylko trzy godziny tygodniowo.

Podczas badania naukowcy przeanalizowali wyniki tomografii komputerowej około 2000 dzieci w wieku 9-10 lat.