"750 mln zł to jest suma, którą wydatkujemy w tym konkursie. Od 2 mln do 15 mln może otrzymać szpitalny oddział ratunkowy" – sprecyzował rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz na konferencji prasowej, na której ogłoszono konkurs.

Zaznaczył, że nabór wniosków ruszy za miesiąc, 27 lutego, a teraz wnioskodawcy, czyli podmioty medyczne, mają czas na ich przygotowanie. Będzie można je składać do 31 marca br.

Program wsparcia ratownictwa medycznego ma na celu modernizację i doposażenie SOR-ów i współpracujących z nimi pracowni diagnostycznych.