"Rozmawiamy z inwestorami, sondując ich podejście do tych projektów na obecnych poziomach wynajmu. Nie mamy presji do sprzedaży i będziemy podejmować decyzje w odpowiednim czasie. Nadal bierzemy pod uwagę stworzenie wehikułu inwestycyjnego na bazie tych kompleksów, sprzedaż inwestorowi i pozostawienie sobie mniejszościowego udziału i zarządzanie tymi projektami" - powiedział ISBnews Juszczyk.

Według jego słów, rozmowy prowadzone są "o cenach powyżej książki", czyli wycen wyższych od wartości księgowej nieruchomości.

Po I kw. 2016 roku Eurocentrum Beta i Gamma ma wartość księgową 459,1 mln zł, Eurocentrum Alpha 113,6 mln zł, Eurocentrum Delta 224,9 mln zł. Z kolei Royal Wilanów jest wyceniany na ok. 404 mln zł.

Zakładana transakcja Eurocentrum i Royal Wilanów miałaby nastąpić w tym roku. Wpływy z niej posłużyłyby wypłacie dywidendy z wpływów w przyszłym roku obok spłaty obligacji.

"Benchmarki rynkowe są korzystne. Po raz pierwszy stopy kapitalizacji na polskim rynku schodzą nawet poniżej poziomu 6 i wiele wskazuje, że jesteśmy w trendzie kompresji. To pozytywnie wróży dla dobrze wynajętych nieruchomości. Nasze księgi uwzględniają bardzo konserwatywne yield'y, co daje podstawy do optymizmu co do potencjalnych przyszłych transakcji. Dodatkowo polski rynek sonduje dużo kapitału z nowych kierunków, czyli inwestorów, których wcześniej nie było w naszym kraju" - podsumował Juszczyk.

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 75 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. m2, zlokalizowanych w 37 miastach. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)