Zysk operacyjny wyniósł 19,22 mln zł wobec 57,99 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody operacyjne sięgnęły 25,82 mln zł w I kw. 2016 r. wobec 16,7 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2016 r. wyniósł 2,2 mln zł wobec 2,32 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ponad 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 75 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. m2, zlokalizowanych w 37 miastach. Spółka jest notowana na GPW od 2013 r.

(ISBnews)