Nominalne godzinowe koszty pracy w II kwartale wzrosły w Polsce o 8,3 proc. rdr, po wzroście o 2,8 proc. rdr w I kwartale - podał Eurostat.

Dwa główne składniki kosztów pracy uwzględniane przez Eurostat to płace i wynagrodzenia oraz koszty pozapłacowe. W drugim kwartale tego roku roczna zmiana godzinowych płac i zarobków w strefie euro wyniosła 2,0 proc., a składnik pozapłacowy wzrósł o 0,8 proc. W tym samum okresie w całej Wspólnocie wynagrodzenie za godzinę pracy wzrosło o 2,4 proc., a składnik pozapłacowy o 1,6 proc.

Wśród państw członkowskich koszty pracy dla całej gospodarki w drugim kwartale tego roku najszybciej rosły w Rumunii (+18,6 proc.), na Węgrzech (+13,0 proc), w Czechach (+11,1 proc.), w Bułgarii (+11,0 proc. ), na Litwie (+10,4 proc.) i w Polsce o 8,3 proc.

Spadek odnotowano w tylko jednym kraju UE - Finlandii (-0,3%).

Podział według typu działalności gospodarczej

Reklama

W drugim kwartale 2017 r. w porównaniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego, godzinowe koszty pracy w strefie euro wzrosły o 1,5 proc. w przemyśle, o 2,0 proc. w budownictwie, o 2,1 proc. w usługach i o 1,4 proc. w sektorze publicznym.

W całej Unii Europejskiej koszty pracy rosły nieco szybciej niż w strefie euro. Koszt zatrudnienia pracownika w przemyśle wzrósł w UE o 2,2 proc., w budownictwie o 1,6 proc., w usługach o 2,7 proc. oraz w sektorze publicznym o 1,7 proc.

W Polsce najszybciej drożała praca osób zatrudnionych w przemyśle (o 10,2 proc.). Kolejne były: sektor prywatny (+8,7 proc.), usługi (+7,7 proc.), budownictwo (+6,8 proc.) oraz sektor publiczny (+6,7 proc.).

>>> Polecamy: Bogacimy się, więc jemy mniej ziemniaków. Jak wyższe zarobki zmieniają naszą dietę?