Ze wstępnych danych MRPiT wynika, że liczba bezrobotnych w końcu grudnia 2020 roku wyniosła 1,046 mln osób. W porównaniu do końca listopada 2020 r. wzrosła o 21,1 tys. osób, czyli o 2,1 proc.

W analogicznym okresie 2019 r. poziom bezrobocia rejestrowanego zwiększył się o 16,7 tys. osób, tj. o 2 proc.