60 procent restauratorów odnotowało spadek obrotów o więcej niż połowę.

"Społeczne wyrzeczenia wymuszone na naszym sektorze nie zostały w odpowiedni sposób zrekompensowane" - stwierdził prezes federacji usługodawców Lino Enrico Stoppani. W raporcie podkreślono, że 89 procent przedsiębiorców z branży gastronomicznej uważa wsparcie finansowe za niewielkie lub niewystarczające.

W reakcji na przedstawione dane minister rozwoju gospodarczego Giancarlo Giorgetti zapewnił, że w następnym rządowym dekrecie przeznaczone zostaną dalsze środki na wsparcie dla tego sektora.

Dotychczasowe tegoroczne dane wskazują, że obroty w gastronomii spadły średnio o 20 procent. Według prognozy, ożywienia nie należy spodziewać się przed 2022-2023 rokiem.

85 procent przedstawicieli branży wyraziło zarazem w sondażu nadzieję na powrót do sytuacji sprzed pandemii.