Liczba bezrobotnych w kwietniu wyniosła 524 tys. wobec 534 tys. w marcu.