Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu ubiegłego roku wyniosła 5,4 proc. Dane GUS potwierdziły wcześniejsze szacunki resortu rodziny.

Z danych GUS wynika, że stopa bezrobocia w grudniu 2021 r. była na tym samym poziomie, co w listopadzie ubiegłego roku. W porównaniu z końcem 2020 r. bezrobocie spadło o 0,9 pkt proc.(w grudniu 2020 roku wynosiło 6,3 proc.).

"Po raz pierwszy od 1990 roku poziom bezrobocia w końcu grudnia był niższy niż w listopadzie, a stopa bezrobocia utrzymuje się na niższym poziomie niż przed wybuchem pandemii" - podkreśliła minister Maląg w wypowiedzi dla PAP.

Reklama

"Cieszę się, że działania podejmowane przez rząd przyczyniają się do zmniejszenia bezrobocia i ochrony miejsc pracy. Szacunki pokazują, że jest to właściwy kierunek działań prowadzonych dla dobra Polaków" – dodała szefowa MRiPS.

W grudniu 2021 r. liczba bezrobotnych wyniosła 895,2 tys. osób. W listopadzie 2021 r. było to 898,8 tys. Z kolei w grudniu 2020 r. bezrobotnych było 1046,4 tys. osób, czyli o ponad 151 tys. osób więcej na koniec ubiegłego roku.