Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2021 r. wyniosła 895,2 tys. wobec 898,8 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 046,4 tys. przed rokiem.

Z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) opublikowanych na początku stycznia br. wynikało, że stopa bezrobocia rejestrowanego w grudniu ub.r. wyniosła 5,4% i nie zmieniła się w porównaniu z poprzednim miesiącem.