W drugim kwartale 2020 r, w którym w całej Unii Europejskiej (UE) podejmowano specjalne środki powstrzymujące COVID-19, godzinowe koszty pracy wzrosły o 4,2 proc. w strefie euro i o 4,1 proc. w UE, w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku.

Dwa główne składniki kosztów pracy to płace i wynagrodzenia oraz koszty pozapłacowe. W strefie euro w ujęciu rocznym koszty wynagrodzeń za godzinę pracy wzrosły o 5,2 proc., a składnik pozapłacowy o 0,8 proc. w drugim kwartale 2020 r. W I kwartale 2020 roku roczne zmiany wyniosły + 3,9 proc. w przypadku wynagrodzeń oraz + 3,1 proc. w przypadku części pozapłacowej. W całej Wspólnocie Europejskiej koszty godzinowych wynagrodzeń wzrosły o + 5,3 proc., a składnik pozapłacowy o + 0,1 proc. w drugim kwartale 2020 r. W pierwszym kwartale 2020 r. roczne zmiany tych pozycji wyniosły odpowiednio i+ 4,1 proc. i +3,3 proc.

Zarówno w UE, jak i w strefie euro wzrost godzinowych kosztów wynagrodzeń wskazuje, że spadek liczby przepracowanych godzin, spowodowany kryzysem COVID-19, nie został w pełni zrekompensowany odpowiednim spadkiem wynagrodzeń. Ten wzrost godzinowych kosztów wynagrodzeń został częściowo skompensowany umiarkowanym wzrostem składnika pozapłacowego w wyniku ulg podatkowych i dotacji wprowadzonych przez rządy UE w celu wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem.

Z największym wzrostem kosztów pracy mieliśmy do czynienia w Wielkiej Brytanii, która znajduje się już poza Unią Europejską. Koszty te wzrosły na Wyspach aż o 22,1 proc.

Wśród państw członkowskich UE największy wzrost kosztów pracy odnotowano w Rumunii, gdzie koszty te skoczyły w górę o 16,1 proc., z tym że koszty wynagrodzeń wzrosły o 16,2 proc. a koszty pozapłacowe o 14,1 proc. Z 27 państw UE w pięć (Luksemburg, Holandia, Szwecja, Irlandia i Cypr) zanotowała spadek kosztów płacowych. Najbardziej (o 8,6 proc.) potaniała praca na Cyprze.

Reklama

W Polsce w drugim kwartale 2020 r. porównaniu z tym samym kwartałem sprzed roku całkowite koszty zatrudnienia wzrosły o 5,5 proc (wobec wzrostu o 9 proc. kwartał wcześniej), podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W ciągu roku koszty płacowe zwiększyły się o 5,5 proc., a pozapłacowe - o 5,4 proc.. W tym czasie w sektorze przemysłu wzrost kosztów zatrudnienia wyniósł 5,8 proc., w sektorze budownictwa 0,3 proc., zaś w usługach sięgnął 5,2 proc..

W drugim kwartale 2020 r., w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku, w strefie euro godzinowe koszty pracy wzrosły w usługach 4,4 proc., w przemyśle 3,8 i 2,8 proc. w budownictwie. W UE godzinowe koszty pracy wzrosły o 4,3 proc. w sektorze usług, 3,9 proc. w przemyśle i 2,3 proc. w budownictwie.