Kwoty zgromadzone przez firmy to suma ich środków pieniężnych i ekwiwalentów znajdujących się na kontach przedsiębiorstw.

Na pierwszych miejscach pod względem wielkości zgromadzonych funduszy wśród wszystkich firm znalazły się: największy państwowy bank - Sbierbank i druga instytucja finansowa - Gazprombank. Zgromadziły one odpowiednio 2,3 bln rubli (ok. 35 mld USD) i 1 bln rubli (15 mld USD). Kolejny bank, WTB (VTB), znalazł się na trzecim miejscu - posiadał 929,3 mld rubli, czyli ponad 14 mld USD.

Jeśli jednak nie brać pod uwagę banków, które potrzebują większych zapasów pieniężnych, to najbogatszą firmą jest Gazprom, na którego kontach znajdowało się pod koniec 2018 roku 849,4 mld rubli (13,2 mld USD).

Na kolejnych miejscach znalazły się wielkie koncerny energetyczne: Rosnieft i Łukoil oraz kolejny bank, Alfa. Naftowa spółka Gazpromu, Gazprom Nieft, zajęła miejsce dziewiąte, a wyprzedził ją Surgutnieftiegaz. Pierwszą dziesiątkę zamyka jedyne przedsiębiorstwo spoza branży gazowo-naftowej i ścisłej bankowości: Rosyjska Poczta (Poczta Rossii).

Znaczne zasoby zgromadziło także metro moskiewskie i Rosyjskie Koleje (RŻD). Znalazły się one w pierwszej dwudziestce najbogatszych firm.

>>> Czytaj też: Gen. Spalding: Musimy sprowadzić kapitał z powrotem z Chin i zainwestować go w demokracje [WYWIAD]