Według danych Eurostatu, które nie uwzględniają ostatniej fali migracji, do końca 2020 roku łącznie 1,35 mln obywateli Ukrainy posiadało ważny dokument pobytowy państwa członkowskiego UE. Z państw Wspólnoty największą liczbę zezwoleń na pobyt obywatelom Ukrainy wydała Polska. Do końca 2020 r. było to łącznie 499 536 osoby. Jak podaje instytut, znaczną ich liczbę stanowią zezwolenia sezonowe lub czasowe wydawane pracownikom ukraińskim.

Biorąc pod uwagę całkowitą wielkość populacji każdego kraju, liczby pokazują jednak nieco inną historię. Chociaż Czechy udzieliły 165 572 zezwoleń – czyli tylko jedną trzecią liczby oferowanej przez Polskę – ze względu na mniejszą populację, odpowiada to 16 mieszkańcom Ukrainy na 1000 mieszkańców Czech w porównaniu do 13 na 1000 w Polsce.

ikona lupy />
Liczba pozwoleń na pobyt stały dla Ukraińców w krajach UE / statista.com
Reklama