Co więcej, spośród imigrantów, którzy w ubiegłym roku wjechali do Unii, by podjąć tu pracę, aż 58 proc. osiadło nad Wisłą. Wielka Brytania jest zaś ulubionym celem przeprowadzek w celach edukacyjnych.

Eurostat opublikował dane dotyczące zezwoleń na co najmniej trzymiesięczny pobyt wydanych w minionym roku obcokrajowcom spoza UE. Wysoka pozycja Polski to zasługa uproszczonej procedury zatrudniania obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, niewymagającej uzyskania zezwolenia na pracę. Tylko z Ukrainy pochodzi 87 proc. przyjętych przez nas obcokrajowców, a jeśli doliczyć pięć pozostałych państw – aż 95 proc. W 2016 r. władze RP zgodziły się na pobyt obywateli 142 państw.

Emigracja do Polski

Emigracja do Polski

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Mapa migracji do Unii w poszukiwaniu pracy nie pokrywa się z kierunkami docelowymi uchodźców. Najwyższy odsetek tego typu migrantów (w tabeli dotyczącej przyczyn przybycia do UE kryją się oni w kategorii „inne”) w ogólnej liczbie cudzoziemców przyjmują Niemcy (56 proc.), Szwecja i Austria (po 51 proc.).